Tak ada yang menolong ‘Liang Ya’ meninggal Sia-Sia ONVSOFF.com – Menolong orang lain sebenarnya bukanlah sebuah persoalan yang sulit untuk di lakukan. Namun menolong kadang menjadi dilema, Kadang kebaikan kita dimanfaatkan orang lain. Terlepas dari itu, sebagai manusia yang dikodratkan sebagai makhluk sosial sudah selayakaknya kita hidup untuk saling menolong. Kurangnya rasa berbelas kasih untuk saling […]